realeyesation logo

Wat Is Gezonde Voeding?

Vaak horen we mensen hun mening geven over voeding en wat voor hen als gezond of ongezond wordt beschouwd. Er zijn zelfs mensen die gezonde voeding helemaal afwijzen, omdat zij vermoeden dat al het voedsel ongezond is. Het is duidelijk dat zo’n vergiftigd wereldbeeld afwijkt van de werkelijkheid en vooral te wijten is aan een apathische houding ten opzichte van voeding in het algemeen. In plaats van naar subjectiviteit te kijken, zou ik de objectieve betekenis van gezonde voeding willen uitleggen aan de hand van basale epistemologie.

Je hoeft alleen de bron te kennen om de werkelijke voedingswaarde vast te stellen en of het gezond is of niet.

De bron

De enige bron die alle levensvormen op aarde in stand houdt, is de zon. De manier waarop de energie van de zon het leven op deze planeet genereert en in stand houdt op de manier waarop dat gebeurt, is voor velen onbegrijpelijk. Zonder dat zou al het leven verloren gaan. Inzicht in onze afhankelijkheid ervan is van het grootste belang om de definitie van gezonde voeding vast te stellen.

Vanaf deze eenvoudige basis kunnen we onze kennis opbouwen. Wat is gezonde voeding? Dat is wat de meeste invloed van de zon heeft ondergaan. Planten zoals spinazie en broccoli, fruit zoals appels en sinaasappels hebben het grootste deel van hun tijd besteed aan het absorberen van de energie van de zon en daarom is het een ge’zon’de voedingsbron. Door het woord ‘gezond’ uit te splitsen, komt de waarheid aan het licht. Ge- is een voorvoegsel dat een voltooid deelwoord aangeeft, zon is het Nederlandse zelfstandig naamwoord voor de Zon, en -d is een aanduiding van een voltooid deelwoord of iets dat al heeft plaatsgevonden. Iets dat gezond is is iets dat beïnvloed is door de zon.

Simpel gezegd, de zon ondersteunt ons leven dagelijks met zijn energie (feit), hetgeen betekent dat zijn energie levensbekrachtigend is. Dit houdt in dat al het voedsel dat de energie van de zon heeft ondervonden, schoon, heel en gezond is. Eet zo dicht mogelijk bij de bron. De bron die uw leven ondersteunt, is de bron van de juiste voeding. Alle voedingsmiddelen die niet veel van de energie van de zon hebben verdragen, of niets daarvan, moeten in twijfel worden getrokken.

Verder van de bron

Als bepaalde groenten of vruchten worden verwerkt, wijken ze steeds meer af van hun oorsprong. Het gebruik van chemische conserveringsmiddelen, additieven, kleurstoffen, zoetstoffen, etc. maakt van het origineel iets nieuws. Verse jus d’orange bevat de meeste voedingswaarde, omdat het dicht bij de bron zit. Als het geconcentreerd is en er veel additieven en zoetstoffen aan de mix zijn toegevoegd, dan heb je het verder weg van de bron gebracht. Wat weer leidt tot minder voedingswaarde en de inname van gevaarlijke chemicaliën die je minder gezond maken.

Met dit in gedachten kun je bepalen of iets gezond is of niet. Door de vraag te stellen: „Hoe ver is het verwijderd van de bron, de zon?” Hoe dichterbij, hoe gezonder.

Biologisch en niet-biologisch

Er zijn mensen die zich afvragen of het etiket ’biologisch’ eigenlijk nog iets uitmaakt. In mijn optiek is dat wel degelijk het geval. Het maakt heel veel uit.

Wanneer voedsel biologisch is, verwijst het simpelweg naar het feit dat er geen chemische meststoffen, herbiciden, pesticiden of genetische manipulatie zijn gebruikt bij het telen ervan. Biologisch voedsel heeft geen resten van chemische middelen en bevat grotere hoeveelheden aan voedingsstoffen. Dat is relevant, aangezien de meeste chemische processen je ongezond kunnen maken, vanwege de bewezen toxiciteit voor de mens. En veel van de invloed van de bron is weggenomen omdat schadelijke processen het grootste deel van de voedingswaarde ervan hebben verwijderd. Dit is niet het voedsel dat schoon en heel is. Je moet zo dicht mogelijk bij de bron eten. Verwerking haalt het verder van de bron af, dus vermijd voedsel dat de meeste bewerkingen heeft ondergaan.

Betekent dit dat ik etiketten moet lezen?

Persoonlijk doe ik niet echt aan etiketten lezen. Als er een etiket op zit, eet ik het meestal niet. Een sinaasappel heeft geen etiket, snijbiet heeft geen etiket, eenkorentarwebessen hebben geen etiket. En ik meng ingrediënten op mijn manier, ik eet ze nooit kant-en-klaar. Ik eet zo dicht mogelijk bij de bron.

Verhitting is ook iets dat ik vermijd, omdat warmte voedsel berooft van zijn oorspronkelijke voedingswaarde. De voedingswaarde van cashewnoten is bijvoorbeeld drastisch veranderd als ze een langdurige verhitting hebben ondergaan, dat geldt voor vrijwel alle gebrande of geroosterde noten. Daarom probeer ik voedsel altijd in de meest rauwe vorm te eten.

Wees op je hoede voor de vallen.

Met het inzicht hoe belangrijk de zon is om te bepalen welk voedsel gezond is of niet, vraag ik je nu om je blik te verruimen. Er is veel verkeerde informatie naar voren gebracht met de intentie om de zon te bestempelen als een oorzaak van vernietiging. De zon wordt verantwoordelijk gehouden voor zaken als ‘klimaatverandering’ (in het Engels werd het voorheen Global Warming genoemd, maar dat is later omgedoopt tot Climate Change, omdat mensen begrepen dat de wereld niet echt warmer werd) en huidkanker. Hoe kan iets dat millennia lang het leven in stand heeft gehouden, in een kwestie van jaren als schadelijk voor het leven bestempeld worden? Zo is CO2 hier eveneens niet de boosdoener, het is namelijk de ’zuurstof’ voor de planten die wij eten. Zonder dit waardevolle gas zou al het plantenleven vergaan en datzelfde geldt dan natuurlijk ook voor ons leven, omdat planten de CO2 die we uitademen omzetten in de O2 die we inademen. Planten hebben de CO2 nodig en wij hebben de O2 nodig en dat leveren we aan elkaar, terwijl we samen ademen. Deze symbiotische relatie met onze omgeving heeft, net als de zon, het leven in stand gehouden. Je zou kunnen stellen dat tegenstrijdigheden in de natuur niet voorkomen. Dit wordt anders als de mens zich ermee gaat bemoeien, zoals bijvoorbeeld met zonnebrandcrème, dat letterlijk kankerverwekkende stoffen bevat. Een ogenschijnlijk heilzaam product dat als zodanig breed wordt aangeprezen, maar dat in feite een potentieel levensgevaarlijk goedje is.