realeyesation logo

Fortis Fortuna Adiuvat

Wat betekent deze zin? De meeste mensen gaan ervan uit dat het ‘Geluk is met de moedigen‘ betekent. Dat is waar, zij het tot op zekere hoogte. De oorspronkelijke Latijnse betekenis onthult een diepere betekenis van het beroemde aforisme.

Fortis: betekent sterk, moedig of dapper. Fortis verwijst naar een meervoudige groep dapperen.

Fortuna is een godin, vertegenwoordiger van fortuin of geluk. Het is ook representatief voor datgene wat het lot of de gevolgen bepaalt.

Adiuvat

Het stamwoord voor adiuvat is iuvat. De ad- is eigenlijk een voorvoegsel, wat betekent; naar een bepaalde richting. Toegevoegd met de betekenis van iuvat, wat ‘hulp toedienen’ betekent. Dus het woord adiuvat betekent “komen en helpen”. (Waar het Latijnse woord ‘Adjuvare‘ tevens ook vandaan komt, het stamwoord voor ‘Adjuvans’, in termen van de onjuiste praktijk van vaccinatie)

Al met al staat er dus; “Fortuna zal degenen helpen die moedig zijn.”

Het verschil lijkt miniem, maar het is niettemin erg belangrijk.

Moed

Ik wil het belang van moed en andere mentale vermogens benadrukken als het gaat om consequentialisme. De Wetten die de Gevolgen in de fysieke realiteit beheersen, begunstigen altijd degenen die compleet zijn in hun mentale vermogens, wat inhoudt dat ze degenen bevoordelen die sterk en moedig zijn.

Het Universum helpt en beloont moed boven alles.

Dit brengt ons bij de reden waarom de goede kant (de zogenaamde “ontwaakten”) er niet in slaagt om voor alle wezens een vreedzame, vrijwillige, vrije samenleving op deze planeet te manifesteren. Dat is wat ze zeggen dat ze willen. Maar iets wensen en hopen zorgt er niet voor dat het in vervulling gaat. Natuurlijk is het de eerste stap, maar elke stap wordt overtroffen door een andere. Er moet actie worden ondernomen om die verlangens tot uiting te brengen. Als vrijheid gewenst is, en dat verlangen wordt niet nagestreefd door een daad van wilskracht, doorzettingsvermogen en moed, dan zul je het nooit bereiken. Zoals elke droom die een mens op een bepaald moment in zijn/haar leven wil verwezenlijken, begint het allemaal met de droom zelf, maar er is werk en toewijding nodig om deze te verwezenlijken.

In tegenstelling tot de foutieve afkondigingen van “New Age-leraren” in veel culturen, zal het continu wensen en dromen ervan je niet geven wat je wilt. Je moet ernaar handelen. Er moet een fysieke inspanning worden geleverd, je moet de fysieke realiteit aangaan. Dromen en hopen op een betere wereld is zinloos als men geen actie onderneemt om die te bereiken. Dat is de reden waarom Sociale ingenieurs de “New Age” en religieuze doctrines hebben uitgevonden om je in de staat van passiviteit te verankeren, terwijl het kwaad altijd in een staat van actie blijft.

Geven de mensen in de ‘vrijheidsgemeenschap’ überhaupt om vrijheid? De meesten van hen zijn bang hun eigen comfort, hun baan, hun status, hun relaties met anderen te verliezen en geven de voorkeur aan de bovengenoemde toebehoren boven vrijheid. Voorwaar, dit zijn niet per se slechte dingen, maar je moet rekening houden met het feit dat als slavernij actief plaatsvindt, dat het slechts verzinsels zijn binnen de belemmerende omstandigheden van slavernij. Daarom zou ik de besluiteloze lezer willen vragen of zulke levenskwaliteiten de moeite waard zijn om als slaaf te hebben? Als je echt om vrijheid geeft, zou je niet aarzelen om die op te offeren voor vrijheid. Is het leven zelfs de moeite waard als je niet vrij bent en gewelddadig wordt geëist om je te houden aan de decreten van een ander mens, die zeer waarschijnlijk erg zwakzinnig is. Is het leven de moeite waard als je niet zelf beslissingen kunt nemen en daardoor in bewustzijn kunt groeien? Is het leven de moeite waard als je een lijfeigene bent die zijn leven op de manier van iemand anders moet leven, en alleen maar deel uitmaakt van het masterplan van iemand anders.

Het kwaad in deze wereld, dat bestaan uit psychopathische individuen met kwaadaardige bedoelingen, is duidelijk anders dan wij. Het verlangt geen vrijheid voor alle wezens, het zocht controle over jou en je leven. Merk op dat ik de verleden tijd van het woord zoeken gebruik, omdat hun zoektocht zich al begint te vormen tot wat nu hun gemanifesteerde verlangens worden. Waarom is dat? Waarom wint het kwaad? Simpel, ze zijn gedurfd. Ze zijn niet verlegen om te praten, ze zijn niet slecht geïnformeerd, ze zijn niet apathisch en ze zijn niet ongemotiveerd. Ze zijn erg moedig en gemotiveerd in hun pogingen om hun verlangens te verwezenlijken, hoe ziek en verwrongen ze ook zijn. De schepping zal degenen bevoordelen die moedig zijn, die actie ondernemen met pure wil en doorzettingsvermogen boven degenen die lui, laf, ondoordacht en apathisch zijn, en het kwaad laten doen wat het doet zonder te proberen het te stoppen.

Waarom faalt ‘Goed?’ Omdat de Wilskracht, moed, doorzettingsvermogen en kennis van de meeste mensen die onder zijn categorie vallen helemaal niet wedijvert met die van het Kwaad.

Het kwaad kent de fysieke realiteit, het kent de Waarheid, het kent de Natuurwetten, het kent Jou. Zo beheersen ze het. de meeste mensen in de zogenaamde “vrijheidsgemeenschap” ontkennen de realiteit, ontkennen moraliteit, ontkennen de waarheid en ontkennen zichzelf. Ze weigeren de realiteit wanneer ze ten onrechte geloven dat de waarheid afhankelijk is van hun eigen waarnemingen en perceptie, ze ontkennen elke objectieve norm van moreel gedrag waaraan men zich zou moeten houden, omdat ze geloven dat moraliteit relatief is en afhankelijk is van individuele grillen (Moreel relativisme, precies wat hen aan de macht houdt). De meeste mensen ont-kennen zichzelf omdat ze niet handelen in overeenstemming met wat ze weten en voelen dat juist is, maar in plaats daarvan blijven ze voldoen aan de grillen van het Kwaad, uit angst voor verantwoordelijkheid of consequenties.

De meeste mensen in de “vrijheidsgemeenschap” zijn onderworpen aan valse ideologieën zoals epistemologisch en moreel relativisme, solipsisme, autoritarisme, enz., precies de ideologieën die hen houden waar ze zijn, geboeid.

Niemand komt je redden van je eigen onwetendheid

Waarom bevinden we ons in deze situatie? Omdat de overgrote meerderheid zich niet volgens morele normen gedraagt, ze doen afstand van hun persoonlijke verantwoordelijkheden en delegeren het (schijnbaar) aan andere mensen, ze geven de voorkeur aan veiligheid, comfort en zekerheid boven vrijheid, en ze bestrijden het kwaad niet wanneer ze ermee worden geconfronteerd. Grote hoeveelheden aan mensen geloven dat externe verlossers zullen komen om de mensheid te redden van haar eigen onwetendheid. Wat moet het universum/God doen? De heersende klasse verwijderen? Neemt de heersende klasse je vrijheid af? Nee, dat doen ze niet, wanneer heb je voor het laatst een politicus voor je deur gezien die eist dat je ze afpersingsgeld geeft? Het zijn mensen die hun looncheques aannemen en het voor hen doen, mensen volgen zelf hun bevelen op en maken hun eigen soort tot slaaf voor geld.

Als het Universum met haar vingers zou knippen en de heersende klasse was vervolgens verdwenen, zou de wereldbevolking gewoon hetzelfde regeringssysteem van dwang en geweld opzetten met nieuwe namen en gezichten, en we zouden precies zijn waar we nu zijn. Waarom zou het Universum haar tijd verspillen om zoiets keer op keer te doen? Het Universum/God weet beter. Hoe kunnen mensen vrij zijn als ze niet vrij zijn in hun eigen gedachten. Wanneer mensen nog steeds geloven dat het gezag in de mens legitiem is en dat we onze medemens gewelddadig moeten dwingen om zich aan de staat te schikken. Hoe kun je een einde maken aan geweld en dwang als de meeste mensen het bepleiten? Als we vuur met meer vuur proberen te blussen. En als u geen aanhanger bent van welk overheidssysteem dan ook, waarom leert u mensen dan niet op grote schaal dat hun geloof in “autoriteit” onjuist is? (Als je dat al doet via internet en media, dan heb ik het niet over jou. Ik waardeer je en heb veel respect en bewondering voor je.)

De waarheid is dat het kwaad wil dat je gelooft dat iemand je komt redden en dat je geen enkele reden hoeft te hebben om ze zelf te stoppen. Het is de perfecte manier om je tegenstander passief te houden en eventuele weerstand te voorkomen.
Als je dapper en moedig genoeg bent om op te staan tegen het Kwaad, zal het Universum je komen helpen. Ga voor een camera of op een podium staan en onthul het kwaad, wat de gevolgen ook zijn. Maak de wereld bewust van het Kwaad waar we mee te maken hebben, met het Kwaad waar ze zich aan houden, en het Kwaad waar ze vast in geloven, namelijk het geloof in “Gezag” over andere mensen en het recht om te regeren, waardoor het Kwaad altijd zijn macht uitoefent door de rechtvaardiging van zijn boosaardigheid in de vorm van “wet”. En wanneer mensen de echte Wet kennen, de universele wetten van de natuur, wanneer mensen het ware goed en fout kennen, zullen vrijheid en wijsheid bloeien.

De meeste mensen binnen de “vrijheidsgemeenschap” verlangen niet naar echte vrijheid, gebaseerd op vrijwillige interactie en vreedzaam samenleven. In hun woorden zouden ze dat kunnen zeggen om eloquent hun eigen motieven te promoten, die uitsluitend de verwijdering van ‘corruptie’ binnen het controlesysteem over mensen over de hele wereld zijn. Ze zien het gewoon als een kwestie van ‘de juiste mensen op de gezagstroon zetten’ die volgens hen voldoende zullen zijn als ‘politieke leiders’. Wanneer ze onwetend zijn over het feit dat ‘politieke corruptie’ slechts een symptoom is van een grotere zaak, namelijk de troon zelf. Het stevig verankerde geloof in ‘gezag’ over andere wezens.

Als je de opzettelijke keuze maakt om het Grote Werk op grote schaal te doen, zal het Universum je helpen en zal het altijd naast je staan terwijl je de gedachten van velen bevrijdt. Moed wordt altijd beloond. Jij bent geen slaaf, maar een mede-schepper. Jij bent meer dan wat ze zeggen dat je bent.